Aceste sisteme reprezintă o metodă de securitate utilă, în special, în afaceri. Acesta reprezintă un instrument exenţial pentru managementul resurselor umane într-o organizaţie, permiţând gestionarea automată a intrărilor şi ieşirilor oamenilor în/din anumite zone numite de securitate. Cu ajutorul acestui sistem se poate realiza vizualizarea în timp real a intrărilor, ieşirilor, se poate face în orice moment situaţia prezenţei personalului şi totodată se pot defini zonele de acces pentru fiecare persoană şi intervalele de timp în care aceasta va avea acces.

Sistemul de control acces este alcătuit din următoarele componente de bază:
– Persoanele cu drept de acces;
– Legitimaţie de acces;
– Cititoarele;
– Elementele de blocare a accesului;
– Calea de transmitere a informaţiilor;
– Unitatea de evaluare (panoul de control acces).

 

Competenţa, expertiza şi profesionalismul personalului Smart Office Solutions sunt dobândite printr-o perpetuă instruire în training-uri de specializare şi prin experienţa acumulată în activităţile cotidiene, calităţi reflectate de certificările obţinute şi de colaborările încheiate.