Procedură de lucru pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare in caz de incendiu

1. Scopul procedurii Prezenta procedură stabileşte măsuri generale privind modul de efectuare a lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu. 2. Domeniul de aplicare Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul