Procedură de lucru pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare in caz de incendiu

1. Scopul procedurii Prezenta procedură stabileşte măsuri generale privind modul de efectuare a lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu. 2. Domeniul de aplicare Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul

Competenţa, expertiza şi profesionalismul personalului Smart Office Solutions sunt dobândite printr-o perpetuă instruire în training-uri de specializare şi prin experienţa acumulată în activităţile cotidiene, calităţi reflectate de certificările obţinute şi de colaborările încheiate.